Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Administrator danych i definicje

1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego dla hurtowników www.maakao.pl jest: MAAKAO Małgorzata Zarudzka-Korgul, telefon: 733 903 703, NIP: 5242658935, REGON: 142383152.

2. Z Administratorem danych można kontaktować się:

a) pod adresem korespondencyjnym: Fortuny 31A, 01-339 Warszawa;

b) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@maakao.pl

3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna będąca kontrahentem Dystrybutora w zakresie świadczonych przez Dystrybutora Usług dokonująca dalszej odsprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

4. Klient - osoba fizyczna lub prawna będąca kontrahentem Dystrybutora w zakresie świadczonych przez Dystrybutora Usług dokonująca dalszej odsprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.

5. Sklep Internetowy - serwis internetowy dla hurtowników www.maakao.plprowadzony przez Dystrybutora, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): maakao.pl za pośrednictwem, którego Klient / Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz zamówić Towar.

6. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe pochodzące od Dystrybutora wysyłane Klientowi / Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta / Użytkownika.

7. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym Dystrybutora dotyczący danego Klienta / Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient / Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

II. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

1. W celu realizacji zamówieniaDystrybutor przetwarza:

a) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną zgodnie z przepisami RODO.

3. Dane te są przetwarzane w celu realizacji usługi, tj. złożonego zamówienia na stronie Dystrybutora www.maakao.plzgodnie z Regulaminem Współpracy Dystrybucyjnej.

III. Działania marketingowe

1. Na stronie Sklepu Internetowego Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o oferowanych produktach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, korzystając ze strony Administratora.

IV. Odbiorcy danych użytkowników

1. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, realizacji zamówienia (dane niezbędne firmom kurierskim do dostarczenia produktów).

V. Prawa Użytkowników

1. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, zgodnie z przepisami RODO ma prawo:

a) dostępu - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe oraz uzyskania dostępu do tych danych.

b) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;

c) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jego danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych poprzez zalogowanie się na własne konto użytkownika i wprowadzenia niezbędnych poprawek;

d) do usunięcia danych - żądania usunięcia jego danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

e) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, użytkownik, którego dane dotyczą, powinien skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Inspektor ochrony danych

1. W każdym przypadku użytkownik, którego dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych podany w pkt. 2.

VII. Zmiany polityki prywatności

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom.

VIII. Cookies

1. Sklep internetowywww.maakao.plrealizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka");

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).

d) Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci / Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymania sesji Klienta / Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient / Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;

c) określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika. Klienci / Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

5. Pliki cookies mogą być wykorzystane w celach reklamowych.

6. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie informacji (może to spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Internetowego).

7. Jeśli Klient / Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookieslub ograniczenia ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora

8. W celu poprawnej realizacji zamówień Administrator może udostępniać dane Klientów / Użytkowników podmiotom kurierskim, systemom płatności internetowych oraz księgowości.

IX. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości Newsletter drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient / Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego dla hurtowników.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub kontaktując się bezpośrednio z Administratoremza pośrednictwem dostępnych form kontaktu.

3. Administrator poprzez Newsletter przekazuje najważniejsze informacje dotyczące oferowanych produktów (zmian, nowości, dostępności) oraz regulaminu i zasad współpracy.

X. Konto

1. Klient / Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu statusu hurtownika od Administratora.

2. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient / Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient / Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. W chwili nadania Użytkownikowi dostępu do Konta hurtowego pomiędzy Dystrybutorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, na mocy której Użytkownik może składać zamówienia hurtowe zgodnie z Regulaminem Współpracy.

4. Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego Administratora oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron zarządzanych przez Administratora.

Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od 22 lutego 2021

pixelpixelpixelpixel